Ľ Site Ľ Wie is Wie » Wie is wie in de Vriendenrepubliek?


Wie is wie in de Vriendenrepubliek?

Hieronder maakt u kennis met de hoofdrolspelers uit De Vriendenrepubliek. Voor een leesversie van het boek klikt u hier 

J.J.G. Aarts, CDA-Statenlid (1983-1987). Oud-wethouder in Born. Bestuurslid van groot aantal instellingen en stichtingen op gebied volkshuisvesting, o.a. stichting Woningbeheer Limburg (WBL) en vereniging Ons Limburg. Bestuurslid omroepstichting srol. Vriend van Schepers.

ing. A.G.J. Albertz, architect in Maastricht (CDA). Als secretaris van stichting Civitas betrokken bij ophalen donaties voor CDA-Maastricht bij bedrijven. Lid Lions Club-Maastricht. Albertz was tot 1992 een van de geselecteerde architecten die opdrachten kregen van gemeente.

J. Baars, gepensioneerd. Aandeelhouder en voorheen directeur Wegenbouwbedrijf Baars in Klimmen en later Landgraaf. Deed bij FIOD boekje open over smeergelden. Bedrijf dat drie ton steekpenningen per jaar betaalde, is uiteindelijk alleen schuldig bevonden wegens verboden prijsafspraken met andere wegenbouwers. Ontving strategische informatie van onder meer Dohmen, Riem en In de Braekt. Bedrijf maakte in 1996 opnieuw verboden prijsafspraken met andere wegenbouwers voorafgaand aan aanbesteding in Valkenburg.

A.M.A.A. de Baedts, gepensioneerd hoofd afdeling financiŽn provincie Limburg en waarnemend griffier (CDA). Als penningmeester van de stichting Civitas betrokken bij het werven van fondsen bij bedrijven voor het CDA-Maastricht. Lid Lions Club-Maastricht.

drs. H.J.G. Becker, zelfstandig bedrijfsadviseur in Maastricht. Werkte tussen 1993 en 1995 als interimmanager bij aardewerkfabriek Sphinx en wegenbouwer Lieben. Tot 1993 registeraccountant- vennoot maatschap Moret, Ernst & Young in Maastricht. Als accountant betrokken bij groot aantal bedrijven en personen die in opspraak kwamen. Lid van Ruijterscircuit, Lions Club-Valkenbrug, TAEK-sociŽteit en Pro-Team. Commissaris bij beheersmaatschappij drs. Ruijters B.V. en Xelat Groep van zakenman Wesly. Jarenlang persoonlijk adviseur Melchior. Vriend van Wesly, Hoen en Ruijters.

T. en J. van den Biggelaar, vader en zoon, directeuren van de Van den Biggelaar-groep uit het Gelderse Kerkdriel. Aannemersbedrijven in Limburg: BLM Weg- en Waterbouw B.V., ABL B.V., GID B.V. en BCM B.V.. Burgemeesters Vossen en Hoogland werden veroordeeld wegens aannemen van giften van het concern. Verdacht in corruptiezaak Riem en in omkoopaffaire MVV. ABL B.V. werd in 1995 door de raadkamer van de Maastrichtse rechtbank buiten strafvervolging gesteld na de vrijspraak van Riem. BLM respectievelijk de directeur van BLM betaalden justitiŽle schikkingen in affaires Vossen en MVV. Van den Biggelaar betaalde bovendien schikking om vervolging te voorkomen in affaire-Hoogland.

P. Bijsmans, directeur gelijknamig schildersbedrijf in Heerlen. Vice-voorzitter CDA-Presidium Limburg en vice-voorzitter dagelijks bestuur CDA-Limburg in de jaren tachtig. Voorzitter CDA-afdeling Heerlen. Betrokken bij het spekken van de kas van het CDA-Limburg als bestuurslid van de stichting Dr. Nolensfonds. Kwam in opspraak bij aanbestedingen in gemeente Heerlen.

J.H.G. In de Braekt, directeur bureau Omega Consultancy voor het verstrekken van economische adviezen en voor zaakwaarnemingen. Van 25 april 1990 tot 19 februari 1993 CDA-wethouder van publieke werken en Nutsbedrijven in Maastricht. Daarvoor hoofd interne zaken van de provincie Limburg. Op 25 juni 1995 veroordeeld tot een maand voorwaardelijk en tienduizend gulden boete wegens aannemen steekpenningen van wegenbouwer Baars, aannemer Tillie, loodgietersbedrijf Hogenboom, aannemer Laeven en medeplegen van valsheid in geschrifte. Is in hoger beroep. Vriend van Baars.

W.G. Bremen, gepensioneerd. Tweede-Kamerlid KVP/CDA (1971-1981). Wethouder in Kerkrade (1964-1972). Burgemeester van Geulle, na plotse vertrek Galiart (1981-1982). President-commissaris vliegveld Beek (1983-1994), commissaris Vissers? Wegenbouw (1978-1991), oud-commissaris bouwbedrijf Foeckert.

drs. K.W. Buck, gepensioneerd. Gedeputeerde van onder meer economische zaken en financiŽn namens KVP en CDA (1974-1987). Staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (1971-1973) en wethouder in Kerkrade (1958-1970). Machtig in periode na de mijnsluitingen. Lid oude CDA-garde, in 1986 aan de kant geschoven door vernieuwers. Was als gedeputeerde bestuurslid van stichtingen van wegenbouwer Baars. Was volgens Baars achter de schermen betrokken bij werven opdrachten. Als bestuurslid van de stichting Dr. Nolensfonds betrokken bij het ophalen van donaties voor het CDA-Limburg bij bedrijven. Ondernam actie tegen benoeming Van der Linden tot gouverneur. Lid TAEK-sociŽteit. Vader van Yvonne Timmerman-Buck, sinds 17 juni 2003 namens het CDA voorzitter van de Eerste Kamer.

H. Coenders, gepensioneerd. CDA-burgemeester van Landgraaf (1982-1992). Reisde op kosten aannemers mee met golfbaancircuit.

G. Craenen, ex-wethouder uit Echt (VVD). Op 7 april 1992 door rechtbank veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijk wegens aannemen van een gift (een lening van 75.000 gulden) van wegenbouwer Baars. Kreeg in hoger beroep op 11 november 1993 dezelfde straf.

A.J.H. Cremers, directeur M&M Bouw Maastricht; tot eind 1996 directeur Bouw Combinatie Maastricht (BCM). Bestuurslid van Maastrichtse voetbalclub MVV (1989-1992). Zat enkele dagen in de cel in verband met justitieel onderzoek naar fraude en omkoping bij MVV.

M.P.A. Damen, secretaris streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg. PvdA-burgemeester van Vaals (1985-1991). Tot 1995 vice-voorzitter van de raad van bestuur Academisch Ziekenhuis Maastricht, daarna tot 1996 secretaris streekgewest Breda. In opspraak in Baars-affaire. Lid reizend golfbaancircuit. Bestuurslid Bouwfonds Limburgse Gemeenten. Tot 1994 commissaris wegenbouwer Van de Kreeke. Lid Lions Club-Valkenburg.

J.A.M. Dams, tot 1988 in directeur van N.V.Pensioen Verzekeringsmaatschappij van het DSM-concern. Bestuurslid van stichtingen van het Baars-concern (1976-1990).

H.G.M.L. Damoiseaux, oud-directeur Transcarbo B.V. in Heerlen. Bedrijf leverde voor 60.000 gulden gratis kunststofkozijnen in woning burgemeester Vossen. Kreeg tevens opdracht in gemeente Gulpen.

drs. W.J.H. Derks, gepensioneerd. Voorzitter KVP-Limburg in jaren zeventig. Oprichter stichting SBDI en Stichting Oos Hoes, adviseur Ruijtersgroep tot 1981. Kwam in opspraak in SBDI-affaire. Lid TAEK-sociŽteit en Ruijters-circuit. Vriend van Ruijters.

J. Diederen, voormalig directeur failliete aannemersbedrijf Diederen. Verdacht van fraude en betalen steekpenningen.

mr. P.H. Diederen, ex-hoofd bureau arbeidsmarkt en werkgelegenheid van de provincie Limburg, bestuurslid Limburgse Monumentenstichting en voorzitter van de woningstichting Hoensbroeck. Nauwe relatie met aannemersbedrijf Hobru. Stond voor tien mille op de loonlijst wegenbouwer De Bont. Hielp wegens corruptie ontslagen ABP-ambtenaar Kerkhoff aan baan bij woningstichting. Lid Lions Club Hoensbroek-Brunssum. Vriend van Van ?t Hoofd en Kerkhoff.

J.F.J. van Dijk, zelfstandig ondernemer. Wethouder in Vaals namens lokale politieke groepering (2002-2006). Manager voetbalclub Roda JC (1995-1999). Burgemeester (PvdA) van Vaals (1992-1995). Wethouder van openbare werken in Brunssum (1986-1992). Tevens directeur Openbare Golf Brunssummerheide B.V.. Lid van het reizende golfbaancircuit. Vriend van Hoogland en L. Dohmen. Rotary club Hoensbroeck.

dr. K.L.L.M. Dittrich, (PvdA). Voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). De NVAO is een publieke instelling die in Nederland en Vlaanderen de kwaliteit van het hoger onderwijs waarborgt. Lid van het college van bestuur van de Universiteit Maastricht, voorheen Rijksuniversiteit Limburg (1986-2002). Voorzitter van het bestuur van Maastrichtse voetbalclub MVV (1989-1995). Zat twee dagen in de cel in justitieel onderzoek naar fraude en omkoping bij MVV. Deze kwestie leidde in 2001 tot terugtreden van Dittrich als kandidaat-burgemeester in Maastricht. Was adviseur bij aannemersbedrijf BCM (Cremers, medebestuurder MVV) dat zonder concurrentie opdracht van ťťn miljoen gulden (447.000 euro) kreeg van de universiteit toen Dittrich in bestuur zat.

A. van Doezelaar, directeur Essent Milieu B.V.. Oud-directeur Wegenbouw Van Doezelaar B.V. in Beek. Oud-voorzitter CDA-afdeling Nuth. Kwam in opspraak door betalen snoepreisje voor wethouders uit Landgraaf. Lid Lions Club-Beek. Verkocht zijn bedrijf aan Vissers? Wegenbouw. Vriend van Van der Linden.

P.J. Dohmen, directeur eenmanszaak Trichter Vastgoed sinds augustus 1993. Tot 1991 hoofd bureau Economische Infrastructuur en Bedrijven van de provincie Limburg, in jaren tachtig bestuurslid van het CDA-Limburg. Op 7 april 1992 veroordeeld door rechtbank in Maastricht tot negen maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk en 500 gulden boete wegens aannemen gift van wegenbouwer Baars. In hoger beroep op 2 februari 1994 veroordeeld tot tachtig uur onbetaalde arbeid, zes maanden voorwaardelijk en 10.000 gulden boete.

L.H. Dohmen, directeur installatiebedrijven van Van den Biggelaargroep. CDA-wethouder voor openbare werken in Onderbanken (1976-1990). Lid van reizende Golfbaancircuit. Vriend van Hoogland, Van Dijk en Van Goethem.

J. van Dongen, ontslagen hoofd bedrijfsbureau van aannemer Smeets Bouw B.V. in Meerssen. Liep naar justitie met beschuldigingen over smeergeldpraktijken en opzetgelden waaraan zijn voormalige werkgever zich schuldig gemaakt zou hebben. Kreeg tien mille van Smeets en zweeg nadien.

A.J.L. Dumoulin, directeur aannemersbedrijf Xhonneux-Dumoulin uit Wahlwiller. Betrokken bij corruptie-affaire Vossen. Bouwde huis burgemeester te goedkoop.

L.J.P.M. Frissen, commissaris van de koningin in Limburg. (sinds 2005). Burgemeester van Arcen en Velden (1994 -2005). Tweede-Kamerlid namens CDA (1986-1994). Lid dagelijks bestuur CDA-Limburg en directeur CDA-bureau Limburg (1979-1986). Gemeentesecretaris in Onderbanken (1972-1979). Reisde in 1990 op kosten van aannemer Laeven. Lid Pro-Team. Vriend van Van der Linden en Pleumeekers.

J. Galiart, overleden. Burgemeester (KVP) van Geulle tot 1980. Daarvoor wethouder in Stevensweert. Veroordeeld wegens belastingfraude in 1980. Stond op loonlijst van baggeraar.

dr. ir. J. Geerards, gepensioneerd. Directeur DSM-Limburg B.V. (1983-1992). Kwam in opspraak als bestuurslid van een stichting van wegenbouwer Baars. Baars werkte voor DSM. Geerards, sinds 1987 bestuurslid bij Baars, was volgens wegenbouwer achter de schermen betrokken bij werven opdrachten. Geerards stapte in 1992 op bij Baars.

A.G.J. van Goethem, oud-CDA-burgemeester van Beek. Directeur GB Consultancy B.V.. In 1969 op 29-jarige leeftijd burgemeester van Roosteren. Sinds 1982 in Beek. In opspraak met nevenfuncties, goedkope hypotheek, reizen op kosten bedrijven. Volgens parlementaire commissie handelde hij laakbaar als WBL-bestuurder, inde hij hoge vergoedingen via zijn besloten vennootschap en omzeilde hij de wet met een ?schijnconstructie? om de inkomsten uit een nevenfunctie te kunnen behouden. Vanwege deze feiten door commissaris der koningin op het matje geroepen in opdracht van minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken. Is lid van reizende golfbaancircuit, Lions Club Sittard-Geleen en Ruijters-circuit. Vriend van L. Dohmen, Hoogland en Van Dijk.

drs. P.E.M.A. Haane, oud-algemeen secretaris Kamer van Koophandel Zuid-Limburg. Oprichter stichting Meuse. Als bestuurslid van stichting Civitas tot april 1994 betrokken bij het ophalen van donaties voor het CDA-Maastricht bij bedrijven. CDA-lijstduwer bij raadsverkiezingen 1985. Lid Rotary-Maastricht en TAEK-sociŽteit.

H. Haenen, overleden. Was ondernemer in Heerlen (CDA). Plaatsvervangend lid van het landelijk partijbestuur in de jaren tachtig. Bestuurder stichting beheer aandelen hp Projectpromotie (zie Hoefnagels). Als voorzitter van de stichting Dr. Schaepmanfonds betrokken bij financiering van landelijk CDA. Secretaris van de stichting fonds Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Commissaris aannemersbedrijf Van Zandvoort. Lid Ruijters-circuit.

G.J. Heiligers, gepensioneerd. KVP-gedeputeerde in Limburg (1966-1972). Algemeen directeur zwakzinnigenzorg stichting St. Anna in Heel, Maastricht en Schimmert (1972-1989). Gaf als gedeputeerde Baars opdrachten en was bestuurslid van stichting van Baars.

W. Heinrichs, was voorzitter CDA-fractie in de gemeenteraad van Landgraaf en wethouder. Moest aftreden in 1992. Verdacht van aannemen steekpenningen van aannemers en wegenbouwers. Wegens lange wachttijd op rechtszaak in 1996 door rechtbank ontslagen van rechtsvervolging. Lokale machtspositie. Was bestuurslid samenwerkingsverband sanering mijnterreinen. Lid reizend golfbaancircuit.

F. Heuts, makelaar in Nuth. Voorheen CDA-wethouder in Nuth. Statenlid (1987-1990). Betrokken in bouwfraudezaak met aannemer Habets. Betaalde schikkingsbedrag aan justitie.

ir. A.L.G. Hoefnagels, oud-aandeelhouder/directeur HP Project-promotie. Oud-directeur gemeentebedrijven Heerlen. Kreeg via via aanstelling als extern adviseur voor sanering mijnterreinen. Kwam in opspraak met ongecontroleerde declaraties in Rekenkameronderzoek naar mijnsanering.

J.G.H. Hoen, directeur adviesbureau Jan Hoen Consultancy B.V. en gemeenteraadslid voor het CDA in Maastricht. Directeur voetbalclub MVV (1996). Voorzitter van MVV-bestuur (1995-1996). CDA-wethouder in Maastricht (1978-1994). Spil in relatienetwerk in Maastricht en omgeving. Medeverantwoordelijk voor protectie wegenbouwers. Bij een van die bedrijven, BLM, was hij aandeelhouder. Accepteerde renteloze leningen van Wesly en BLM, en gift van Ruijtersconcern. Voorzitter Toda Rabba. Corruptie-onderzoek tegen hem werd tegengehouden. Betrokken bij oprichting omroep SROL. Bestuurslid stichting Zesdaagse Maastricht. Lid Ruijters-circuit. Vriend van Wesly, Lieben en Kaptein.

J.P. Hogenboom, directeur gelijknamig Maastrichts loodgietersbedrijf. Betrokken in corruptieschandalen rond Maastrichtse wethouders Neus en In de Braekt. Bedrijf verstrekte giften. Gemeente gaf opdrachten.

H.C. van ?t Hoofd, oud-directeur aannemersbedrijf Hobru uit Hoensbroek. Exclusieve relatie met woningstichting Hoensbroeck (zie P. Diederen). Hobru was betrokken bij grootschalige bouwfraude. Betaalde schikking van 20.000 gulden. Bedrijf mocht in ?pool? met andere aannemers gemeente-opdrachten verdelen in Maastricht. Lid reizend golfbaancircuit en Lions Club Hoensbroek-Brunssum.

L.J. Hoogland, gepensioneerd. PvdA-burgemeester van Brunssum (1975-1991). Bestuurder golfbaan Brunssum. Veroordeeld door de rechtbank op 21 mei 1996 tot drie maanden voorwaardelijk en 25.000 gulden boete wegens het aannemen van steekpenningen van het Van den Biggelaarconcern en verboden wapenbezit. Had machtspositie in Zuid-Oost-Limburg. Was bestuurslid van het Samenwerkingsverband Sanering Mijnterreinen en initiatiefnemer van de omroepstichting srol. Spil in het reizende golfbaancircuit. Vriend van Van Dijk, L. Dohmen, Van Goethem.

drs. L.J.C. Horbach, freelance bedrijfsadviseur. Als voorzitter van de stichting Dr. Nolensfonds betrokken bij het ophalen van donaties voor het CDA-Limburg bij bedrijven. Secretaris katholieke Limburgse werkgeversvereniging (1959). Eerste-Kamerlid namens KVP (1969-1980). Algemeen secretaris Kamer van Koophandel voor Maastricht (1968-1989). Bestuurslid stichting Zesdaagse Maastricht. Commissaris bij bouwbedrijf Vic Laudy. Adviseur wegenbouw Kunicon. Ondernam actie tegen benoeming Van der Linden tot gouverneur. Lid Ruijters-circuit en TAEK-sociŽteit.

mr. Ph.J.I.M. Houben, gepensioneerd. CDA-burgemeester van Maastricht (1985-2002). Algemeen gezien als toonbeeld van onkreukbaarheid. Maakte samen met echtgenote reisje naar IsraŽl zonder dat hij wist dat dat op kosten was van bedrijf van Benoit Wesly, een zakenrelatie van gemeente.

mr. S.J.H. Huijben, overleden. Directeur van de concerndienst personeels- en algemene zaken van DSM (1963-1985). Vanaf 1981 lid van het presidium van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond. Bestuurslid van drie stichtingen binnen Baars-concern. Lid Rotary.

R. Hummel, eigenaar administratiekantoor, Raadslid lokale partij in Heerlen. Was Statenlid namens de Partij Nieuw Limburg. Oud-Tweede-Kamerlid voor de PvdA. Raakte in onmin met Limburgse partijtop na affaire rond betaling uniformenfonds harmonie Ster der Toekomst. Regelde sponsorbetalingen namens wegenbouwer Baars.

drs. A.A.M. Jacobs, gepensioneerd. CDA-burgemeester van Brunssum (1994-2002). Daarvoor burgemeester Nederweert (1986-1994) en hoofdingenieur-directeur van de volkshuisvesting in Limburg (1981-1986). Speelde rol in WBL- en SBDI-affaire. In opspraak met adviseurschap Bouwgroep Nelissen van Egteren B.V.. Accepteerde gunst van stichting Oos Hoes. Lid Ruijters-circuit en Rotary-Weert.

ir. A.J.F. Janken, oud-centrummanager gemeente Heerlen. Directeur openbare werken (1982-1993). In opspraak met smeerreisje naar VS in 1989 en wegenbouwcontacten.

J.M.W. Jongen, directeur Jongen bouwbedrijven. Inmiddels dochterbedrijf Volker Wessels groep. Betrokken in corruptiezaken Riem en Vossen en bij grootschalige bouwfraude in Zuid-Limburg. Later opnieuw betrokken bij illegale prijsafspraken. Lid Lions Club-Heerlen.

J.P.H.M. Joosten, gepensioneerd, ex-manager Sphinx-aardewerkfabriek in Maastricht. Tot 1987 directeur financiŽn van de gemeente Maastricht (CDA). Had met Hoen gedurende twintig jaar machtspositie in Maastricht. Bestuurslid bij stichting van Baars-concern, waarmee hij zakelijk van doen had. Bestuurslid stichting Zesdaagse Maastricht. Lid Ruijters-circuit. Vriend van Hoen.

G. Kaptein, directeur Kaptein Consultancy B.V. in Maastricht. Directeur aardewerkfabriek N.V.Koninklijke Sphinx (1983-1989). Commissaris Teikyo Europe B.V. en commissaris Xelat Holding B.V. (Wesly). Lid Rotary-Maastricht. Drager ereteken van verdienste van stad Maastricht. Ere-bestuurslid MVV. Vriend van Wesly, Becker, Lieben en Hoen.

ing. A.M.W. Kerkhoff, gepensioneerd. Directeur woningstichting Hoensbroeck, later Woonpunt (1993-2005). Manager ABP. In augustus 1993 wegens corruptie ontslagen bij het pensioenfonds. Nam volgens het ABP giften aan van Hobru, Roderland, architect Wauben, Bruynzeel Keukens en Stienstra. Justitie kreeg dossier van ABP maar liet het jaren liggen en vervolgde hem niet. In opspraak met dubieuze winstdelingsregeling bij woningstichting. Kreeg bij zijn pensionering van woonstichting 116.765 euro mee als ?afscheidsuitkering?. Lid Lions Club Hoensbroek-Brunssum.

drs. J.G.J. Knapen, oud-adjunct-griffier der Staten. Als directeur provinciale dienst Welzijn verantwoordelijk voor onder meer de bouw van bejaardenoorden en subsidie restauratieproject aannemer Knops. Reisde in 1989 op kosten van aannemersbedrijf Knops naar IsraŽl. Vriend van Knops.

K.F.W.H. Knops, directeur M&M Bouw Maastricht; tot eind 1996 directeur Aannemingsmaatschappij K. Knops B.V. in Maastricht. In de jaren tachtig onderdeel van Ruijters- en later Muyresgroep. Betaalde 25.250 gulden voor reisjes politici en ambtenaren. Knops is vriend van Ruijters en Knapen.

A. Kraayeveld, directeur Dekker Bedrijven uit IJzendoorn. Betrokken in corruptie-affaire Riem. Betaalde oud-gedeputeerde gift van 120.000 gulden. Riem was adviseur van Dekker en sluisde vertrouwelijke provinciale informatie door naar grindsector. Dekker is in 1995 door de raadkamer van de Maastrichtse rechtbank buiten strafrechtelijke vervolging gesteld wegens vrijspraak Riem.

drs. Th.F. Krans, oud-directeur van Panheel Groep (1990-1998). Consortium van baggeraars in Limburg. Betrokken in corruptie-affaire Riem. Krans is uiteindelijk niet vervolgd. Panheel Groep is in 1995 door de raadkamer van de Maastrichtse rechtbank buiten strafrechtelijke vervolging gesteld wegens vrijspraak Riem.

dr. J. Kremers, gepensioneerd. Vice-voorzitter Robeco-groep (1990-1997). Commissaris der koningin in Limburg (1978-1990). Geroemd als ?Macher? die Zuid-Limburg er weer bovenop hielp na mijnsluitingen. Rijksrecherche onderzocht ook zijn rol bij Teikyo. In opspraak met te dure ambtswoning en record aantal commissariaten. Reisde op kosten van bedrijf Xelat naar IsraŽl.

ing. J.A.H.M. Kuijpers, gepensioneerd. Oud-VVD-raadslid in Valkenburg. Directeur van wegenbouw Kunicon (1979-2000). Een van de zes bedrijven van verboden kartel in Maastricht. Wilde in 1985 geen smeergeld betalen en werd uitgesloten van opdrachten in Zuid-Limburg en ging failliet. In 1996 ontmaskerd als spijtoptant die De Limburger informeerde. Lid Rotary Maastricht-Geuldal.

drs. F.W.G. Laarakker, voorzitter Waterschap Roer- en Overmaas (tot 2005). Lid reizend golfbaancircuit en reisde op kosten van aannemer Van den Biggelaar, aan wie waterschap opdrachten gaf, naar Spanje.

R.H.J.C. Lancee, architectenbureau Smink-Lancee-Brouns. Betrokken in corruptie-affaire wethouder Odekerken uit Landgraaf.

ir. J.H.A. Laudy, directeur aannemersmaatschappij Vic Laudy. Bedrijf was betrokken bij bouwfraude. Betaalde schikking van 20.000 gulden. Lid Lions Club Sittard-Geleen.

L.A.M. Lieben, als projectontwikkelaar actief in voormalig Oost-Duitsland, directeur BLM-holding. In 1984 oprichter van wegenbouwbedrijf BLM. Verkocht in 1988 aandelen BLM aan Van den Biggelaar. Oud-voorzitter CDA-afdeling Maastricht, voorzitter voetbalclub MVV (1989-1992). BLM in opspraak wegens verstrekken lening aan wethouder Hoen, gift aan burgemeester Vossen van Gulpen, en valse rekening in schandaal rond voetbalclub MVV. BLM betaalde in 1993 schikking van bijna twee ton wegens verboden kartelvorming in Maastricht. Vriend van Hoen, Van den Biggelaar, Wesly.

drs. P.R.H.M. van der Linden, voorzitter Raad van Europa (sinds 2005). Lid Eerste Kamerfractie CDA (vanaf 1999). Lid Tweede-Kamerfractie CDA (1977-1986 en 1988-1998). Afgetreden in 1988 als staatssecretaris van Europese zaken in Lubbers II. Door verzet PvdA in 1990 gepasseerd als gouverneur. Kwam in opspraak in affaire rond financiering CDA-Limburg. Reisde op kosten van het bedrijf Xelat naar IsraŽl. Lid Lions Club Sittard-Geleen. Vriend van Pleumeekers, Frissen en Van Doezelaar.

drs. A.G.H.M. Lohuis, stafmedewerker DSM. Hoofd afdeling economische zaken van de provincie tot 1987. Legde bij FIOD verklaring af over nauwe banden tussen top in provinciehuis en bedrijfsleven. Zwijgt nu in alle talen.

F.W.G. LŁckers, directeur van Bouwbedrijf Moonen-LŁckers B.V. uit Heerlen. Betrokken in corruptie-affaire rond Landgraafse wethouder Odekerken. Betaalde giften aan wethouder.

drs. L. Magielsen, oud-directeur Industriemuseum in Kerkrade. Stafmedewerker DSM-Limburg (1985-1994). Voorzitter CDA-Limburg (1987-1995). Gaf vorm aan ingezet vernieuwingsproces binnen partij.

J. Mans, burgemeester (PvdA) van Zaanstad (2005-2006). Waarnemend burgemeester van Venlo (2005). Burgemeester van Enschede (1994-2005). Burgemeester van Kerkrade (1986-1992), burgemeester van Meerssen (1982-1986) en gemeentesecretaris in Maastricht. Echtpaar Mans reisde op kosten aannemer Knops en ondernemer Wesly twee keer naar IsraŽl. Mans gaf als bestuurslid restauratiestichting Synagoge in Meerssen opdracht aan Knops.

ing. E.M. Mastenbroek, overleden. Commissaris der koningin (1990-1993). Gedeputeerde van o.m. economische zaken namens het CDA (1978-1990). Statenlid KVP (1966-1974). Directeur staalbedrijf Demy (1953-1978). Medeverantwoordelijk voor bekritiseerde aanbestedingsbeleid. Betrokken bij omstreden fondswerving voor verkiezingskas CDA. Lid Lions Club Sittard-Geleen.

L.N. Melchior, zakenman en paardenfokker. Multimiljonair die in de jaren zestig fortuin maakte met bouwbedrijf. Bouwde Limburg vol met ziekenhuizen, parkeergarages en warenhuizen. Verkocht in 1972 zijn bedrijf voor 100 miljoen gulden aan de Steenkolen Handels Vereeniging (SHV). Omringt zich met ex-ministers en regionale grootheden. Van 1984 tot 1986 bestuurder van voetbalclub MVV. Hielp MVV er financieel weer bovenop.

P.J.G. Meijer, gepensioneerd. Hoofd stadsontwikkeling gemeente Sittard (1977-1991), tot 1994 adviseur in algemene dienst. Oud-penningmeester CDA-afdeling Sittard. Deed namens gemeente zaken met projectontwikkelaar Ruijters en verbleef tegelijkertijd gratis in vakantieverblijf van Ruijters in Zuid-Frankrijk. Lid Lions Club Sittard-Geleen en Ruijters-circuit.

M.J.J. Muyres, gepensioneerd directeur/eigenaar aannemersbedrijf Marcel Muyres Bouw uit Sittard. Betrokken bij SBDI-affaire en grootschalige bouwfraude. Lid relatiecircuit Ruijters en lid Rotary Geleen. Bedrijf bouwde WBL-hoofdkantoor en gaf giften ter waarde van 30.000 gulden aan familie van WBL-bestuurder Schepers.

P.P.J. Neus, directeur van Adviesbureau Piet Neus. Van 25 april 1990 tot 2 april 1993 VVD-wethouder in Maastricht voor grond- en aanbestedingsbeleid. Nam zelf ontslag nadat justitie corruptie-onderzoek tegen hem begon. Op 12 oktober 1994 veroordeeld tot een maand voorwaardelijk en 10.000 gulden boete wegens aannemen van 42.000 gulden aan giften van drie lokale bedrijven en knoeien met dienstkilometers. Lid Lions Club-Maastricht. Bevriend met Tillie en Hogenboom.

ir. P.W.A. Niessen, ondernemer. Directeur Limburgse investeringsbank LIOF (1975-1987). Directeur Daf-fabriek in Born (1964-1975). Belast met sanering mijnterreinen. Gratis vakantie in huis adviseur Hoefnagels in Zwitserland. Commissaris wegenbouw Lieben.

dr. H.A.C.M. Notenboom, bedrijfsadviseur in Venlo, europarlementariŽr voor het CDA (1971-1984). Voordien financieel specialist van de CDA-Tweede Kamerfractie (1963-1979). In opspraak als bestuurslid van stichting van wegenbouwer Baars. Was volgens Baars achter de schermen betrokken bij werven opdrachten. Notenboom studeerde in 1952 af in Tilburg. Hij was onder meer directeur van de Katholieke Limburgse Middenstandsbond te Venlo.

N.G.J. Odekerken, werkzaam bij streekvervoerbedrijf. Voordien CDA-wethouder in Landgraaf (1991-1992). In 1995 veroordeeld tot twee maanden voorwaardelijk en 25.000 gulden boete wegens aannemen steekpenningen van aannemer LŁckers, wegenbouwer Van Doezelaar en architect Lancee. Na uitlekken snoepreisjes tot aftreden gedwongen door gemeenteraad. Vriend van Heinrichs.

mr. H.W.M. Oppenhuis de Jong, griffier en later provinciesecretaris van de provincie Noord-Holland (sinds 2001). Griffier van de provincie Limburg (1991-2000). Ambtenaar ministerie van economische zaken (1977-1984). Rechterhand Kremers. In 1992 bestuurslid stichting Teikyo Trust Holland. Rijksrecherche onderzocht ook zijn rol bij Teikyo. Bevriend met Riem.

P. Pinxt, voormalig CDA-wethouder in Meerssen. Acquisiteur van failliete aannemer Scheurs. Lokale machtspositie. In opspraak door rijksrecherche-onderzoek en Kunicon-affaire. Reisde op kosten van aannemer Knops naar IsraŽl.

drs. J.B.V.N. Pleumeekers, directeur SenterNovem (sinds 2000). CDA-burgemeester van Heerlen (1992-2000). Gedeputeerde van financiŽn in de provincie Limburg (1987-1992). Eerste-Kamerlid (1983-1987). Voorzitter CDA-Limburg, lid van het partijbestuur en het dagelijks bestuur van het CDA (1980-1983). Probeerde halverwege jaren tachtig vernieuwing binnen CDA-Limburg door te zetten. Reisde in 1990 op kosten aannemer Laeven naar ItaliŽ. Lid Pro-Team. Vriend van Van der Linden en Frissen.

J.A.M. Reijnen, runt eenmanszaak ?Jan Reijnen adviseur Bedrijfsleven-Overheid? in Den Bosch. Tot 1994 voorzitter raad van toezicht van het pensioenfonds ABP. CDA-burgemeester van Heerlen (1976-1986). Lid Eerste-Kamerfractie CDA (1972-1977). Als ABP-topman in opspraak in zwartboek. Bemoeide zich persoonlijk met onroerend-goedtransacties en liet geheime stukken uitlekken. Stond als commissaris op de loonlijst bij aannemer Meijsen. Vierde op kosten van Stienstra vakantie in Davos. Stienstra was zakenrelatie van ABP.

H.W. Riem, directeur adviesbureau Leiderstaete Consultancy B.V.. Gedeputeerde van onder meer ontgrondingen, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening namens PvdA (1978-1991). Vanaf 16 november 1991 burgemeester van Brunssum. Op 12 augustus 1994 oneervol ontslagen. Voorheen lijsttrekker bij Provinciale Statenverkiezingen. Riem nam geld aan van baggerbedrijf, sluisde vertrouwelijke provinciale documenten door naar onder meer Baars en baggeraars. Op 18 april 1995 door rechtbank vrijgesproken van beschuldiging van corruptie, valsheid in geschifte en heling van vertrouwelijke stukken. Op 16 juli 1996 in hoger beroep veroordeeld wegens valsheid in geschrifte, maar opnieuw vrijgesproken van corruptie. Hof legde boete op van 2500 gulden. In cassatie bij Hoge Raad. Lid Lions Club Hoensbroek-Brunssum.

M.A.G. Roex, acquisiteur bij aannemersbedrijf Laeven (tot 1996). CDA?er die in opspraak raakte in affaires rond Van Vlijmen en In de Braekt. Beiden zijn veroordeeld wegens aannemen van smeergeld van Laeven. Betrokken bij spekken van verkiezingskas van CDA. Bedrijf betaalde snoepreizen groot aantal bestuurders en ambtenaren, onder wie Pleumeekers, Frissen, In de Braekt en Van Vlijmen. Ploegleider en sponsor Pro-Team.

drs. G.J.H. Ruijters, projectontwikkelaar en makelaar in ruste. Was grootaandeelhouder van Ruijters-concern. Spin in CDA-netwerk. Een van de machtigste ondernemers in Zuid-Limburg. Betrokken bij SBDI-affaire. Lid Lions Club Sittard-Geleen, spil in Ruijters-circuit en TAEK-sociŽteit. Concern gaf gift aan wethouder Hoen. Vriend van velen.

H.L.M. Savelsbergh, gepensioneerd. CDA-gemeenteraadslid en wethouder in Heerlen (1971-2006). Lokale machtspositie. Was onder meer bestuurslid van het Samenwerkingsverband Sanering Mijnterreinen Oostelijk Mijngebied (SSO). Betrokken in corruptie-affaire ABP-ambtenaar en affaire rond golfbaan Brunssum. Beschermde als wethouder schildersbedrijf van P. Bijsmans, voorzitter van lokale CDA-afdeling. Ex-commissaris draf- en renbaan.

J.W. Schepers, gepensioneerd. Wethouder volkshuisvesting in Geleen (1968-1980). Daarna bestuurslid en adviseur van groot aantal organisaties en stichtingen op gebied van volkshuisvesting en kabeltelevisie. In opspraak in WBL-affaire met corruptieverdenking.

ir. H.W. Schiffelers, voorzitter van de Kamer van Koophandel voor Zuid-Limburg. Voorheen directeur sector personeelszaken DSM-Limburg (1975). Directeur Fonds voor Sociale Instellingen. Commissaris wegenbouw Van de Kreeke. Lid Rotary-Hoensbroek.

L.M.H. Schreurs, oud-directeur aannemersbedrijf Schreurs uit Sittard. Ging frauduleus failliet in 1989. Zijn faillissement bracht aan het licht dat 22 Zuid-Limburgse aannemers betrokken waren bij een grootschalige bouwfraude. Zaak is niet door justitie vervolgd. Ook Schreurs betaalde ?commissies? om opdrachten te ontvangen.

mr. J.G. Smeets, gepensioneerd. CDA-burgemeester van Kerkrade (1969-1988). Waarnemer in Gulpen voor Vossen in 1993 en 1994. Voorzitter van bestuur van Samenwerkingsverband Sanering Mijnterreinen Oostelijk Mijngebied (SSO). Lid Rotary-Kerkrade.

mr. P.H.M. Smeets, directeur Smeets Bouw B.V. in Maastricht. Bedrijf betrokken bij opzetgeld-affaires in Meerssen en daarbuiten. Betaalde schikking van 20.000 gulden. Gaf oud-medewerker die boekje open wilde doen 10.000 gulden. Bedrijf mocht in ?pool? met andere aannemers gemeente-opdrachten verdelen in Maastricht. Lid Lions Club Beek. Bevriend met Wesly.

M.G.M. Sprengers, voorzitter KNVB. CDA-lid. Tot 1996 secretaris van de Kamer van Koophandel voor Noord-Limburg. Voorheen directeur aannemersbedrijf Marcel Muyres. Commissaris Wegenbouw Lieben, adviseur aannemer Marcel Muyres. Aandeelhouder beleggingsmaatschappij Soluna B.V., die bestuurd wordt door Ruijters. Tot 1996 als bestuurslid stichting Dr. Nolensfonds betrokken bij het ophalen van donaties voor het CDA-Limburg bij bedrijven. Lid Ruijters-circuit.

L. Stals, namens KVP en later CDA gedeputeerde van sport en cultuur in de provincie Limburg (1971-1987). Lid oude CDA-garde, in 1986 aan de kant geschoven door vernieuwers. Als bestuurslid stichting Dr. Nolensfonds betrokken bij het ophalen van donaties voor het CDA-Limburg bij bedrijven. Bestuurslid stichting Zesdaagse Maastricht. Adviseur Wegenbouw Kanters.

J.M.G. Stevens, ondernemer in Geleen. Hielp vriend Ruijters en werd geholpen met lucratieve huizenhandel van stichting Oos Hoes. Lid Ruijterscircuit en Rotary-Geleen. Zwager van Mastenbroek.

H.H.F. Stienstra, projectontwikkelaar en makelaar in Heerlen. Een van de rijkste figuren in Zuid-Nederland. Gaf Reijnen gratis vakantie in Davos. Lid Rotary-Landgraaf.

H.J.S. Tillie, directeur Maastrichts aannemersbedrijf Tillie B.V. en Tillie Beheer B.V.. Betaalde giften aan Maastrichtse wethouders Neus en In de Braekt. Bedrijf kreeg werk van gemeente. Vriend van In de Braekt, Neus en Hogenboom.

mr. A.P. Timmermans, zelfstandig bedrijfsadviseur. Tot 1996 lid Raad van Bestuur van DSM. Hielp bij sanering Ruijters-concern en adviseert Melchior. Commissaris bij Limburgse bedrijven, bestuurslid in Limburgse gezondheidszorg en lid van de beleggingscommissie van het ABP in Heerlen.

drs. P.M.J.A. Tops, gepensioneerd stafmedewerker hoofdgroep welzijn bij de provincie Limburg. Voorheen penningmeester CDA-presidium Limburg, lid van het dagelijks bestuur van het CDA-Limburg, bestuurslid van de stichting SBDI. Betrokken bij fondswerving voor CDA-Limburg als secretaris van de stichting Dr. Nolensfonds. Bestuurslid van woningvereniging Sittard en van de Limburgse Monumentenstichting. Kwam in opspraak met SBDI-affaire. Samen met Ruijters aandeelhouder van een beleggingsmaatschappij. Tot 1984 adviseur wegenbouwbedrijf Lieben, daarna tot 1988 aandeelhouder BLM. Lid Ruijters-circuit.

drs. Th.J.P. Verhagen, gepensioneerd. Directeur eenmanszaak Economisch Advies- en Zakenbureau drs. Verhagen (sinds 1967). Namens CDA gedeputeerde van Limburg, onder meer verantwoordelijk voor ontgrondingen (1982-1987), daarvoor raadslid in Maastricht (1962-1982) en directeur bij projectontwikkelaar Ruijters (1968-1981). Betrokken bij fondsenwerving voor CDA-Limburg bij bedrijven als bestuurslid van de stichting Dr. Nolensfonds en de stichting Civitas. Kwam in opspraak in SBDI-affaire. Lid van oude CDA-garde, in 1986 aan de kant geschoven door vernieuwers. Stond als adviseur op loonlijst bij baggeraars. Ondernam actie tegen benoeming Van der Linden tot gouverneur. Lid Ruijters-circuit, Lions Club-Maastricht en TAEK-sociŽteit. Vader van Maxime Verhagen, minister van Buitenlandse Zaken namens het CDA. Een andere zoon, JťrŰme, is sinds september 2006 algemeen directeur van de Limburgse investeringsbank LIOF.

M.C.P. Vissers, directeur Vissers? Wegenbouw B.V.. Bedrijf betaalde in 1993 schikking van bijna twee ton wegens verboden kartelvorming in Maastricht. In 1996 opnieuw betrokken bij maken van illegale prijsafspraken voorafgaand aan opdracht in Valkenburg. Vissers sleepte midden jaren zestig opdracht voor de aanleg autoweg Maastricht-Heerlen binnen. Lid Lions Club-Valkenburg.

E.J.M. Vleugels, voorzitter van de Raad van Bestuur van Q-Park NV. In 1998 was hij de oprichter van Q-Park als zelfstandige parkeeronderneming. Q Parks komt voort uit het Limburgse management- en vastgoedconcern van zijn schoonvader, Ger Ruijters. Ward Vleugels bekleedde functies, was onder meer directeur van Ruijters Vastgoed. Lid Lions Club-Valkenburg.

L.H.G. Vleugels, voorheen bestuurslid CDA-afdeling Maastricht, lid dagelijks bestuur CDA-Limburg, bestuurslid stichting Civitas en bestuurslid stichting Dr. Nolensfonds. Actief in fondsenwerving bij bedrijven voor CDA-kassen.

mr. W.H. van Vlijmen, ambtenaar bureau maatschappelijk welzijn provincie Limburg. Tot 1994 waarnemend hoofd van het bureau Economische Infrastructuur en Bedrijven. Voorheen voorzitter CDA-afdeling in Sittard. Op 6 december 1994 veroordeeld tot twee maanden voorwaardelijk en 20.000 gulden boete wegens het aannemen van steekpenningen van wegenbouwers Baars en Slegers, aannemers Laeven en Keulen en architect Satijn, en het vervalsen van rekeningen.

mr. B. baron van Voorst tot Voorst, oud-commissaris der koningin in Limburg (993-2005). Voorheen staatssecretaris van Defensie. Pleitte als gouverneur in 1993 voor behoud wachtgeld wegens corruptie ontslagen Vossen.

drs. W.P.J. Vossen, zonder beroep. CDA-burgemeester van Gulpen tot 1992. Op 9 november 1993 door rechtbank veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijk, 6000 gulden boete en vijf jaar ontzetting uit recht om ambt te bekleden. Op 31 november 1993 oneervol ontslagen door minister. In hoger beroep op 19 augustus 1994 veroordeeld tot een jaar voorwaardelijk, een boete van 12.000 gulden en vijf jaar ontzetting uit het recht een ambt te bekleden. Hof achtte bewezen dat Vossen giften had aangenomen van wegenbouwbedrijf BLM uit Meerssen en aannemersbedrijf Dumoulin/ Xhonneux uit Nijswiller, alsmede uitlokken valsheid in geschrifte en belastingfraude. In cassatie bij Hoge Raad.

B. Wesly, invloedrijk ondernemer in Maastricht. Directeur/aandeelhouder Xelat Holding B.V.. Eigenaar hotel en penningmeester stichting Toda Rabba. Organiseerde reizen naar IsraŽl. Commissaris bij Smeets Bouw B.V.. Leende wethouder Hoen renteloos 73.000 gulden en betaalde via Xelat Recrea B.V. reizen van Kremers, Van der Linden, Mans en Houben. Voorzitter voetbalclub MVV (1996). Bestuurslid MVV (1984-1986). Drager van ereteken van verdienste van stad Maastricht. Lid Rotary-Maastricht en Ruijters-circuit. Vriend van Kaptein, Becker, Hoen en P. Smeets.

P.H. van Zeil, gepensioneerd. Burgemeester van Heerlen (1986-1990), staatssecretaris van Economische Zaken (1980-1986). Voorzitter KVP (1979-1980). In jaren tachtig in opspraak met gratis klusjes als bestuurder woningvereniging Juliana in Utrecht en gratis tickets van vliegtuigmaatschappijen. Lubbers noemde hem ?onze kleine krabbelaar?. Nog altijd verwikkeld in juridisch gevecht met Juliana die hem een rekening stuurde voor gratis klusjes. Ondernam actie tegen benoeming Van der Linden tot gouverneur.


Deze website is mede mogelijk gemaakt door Content People