Site Verwijzingen » Boeken over integriteit


Boeken over integriteit

Een lijst met boeken (nationaal en internationaal) over integriteit. Een van de bronnen is de internetsite van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Nederlandstalig

Integriteit: theorie & beleid

Bekker, R. Ja vriend, de ene dienst is de andere waardig; Enige beschouwingen over de integriteit van overheidsfunctionarissen. Sdu Uitgevers, Den Haag. 1996.

Bovens, M., ‘De integriteit van de bedrijfsmatige overheid’, in: M. Bovens en A. Hemerijck (red.), Het verhaal van de moraal. Een empirisch onderzoek naar de sociale bedding van morele bindingen, Boom, Amsterdam, 1996.

Capra. Bestuurlijke en ambtelijke integriteit. Elsevier. 2003

Dragt, Th., Spaans, L., Peters, J., 'Een beetje integer bestaat niet.' Minister Ien dales - Een leven tussen geloof en dienen. CAOP. 2004.

Heuvel, J. van den, L. Huberts en S. Verberk, Integriteit in drievoud. Een onderzoek naar gemeentelijk integriteitsbeleid, Lemma, Utrecht, 1999.

Heuvel, J. van den, en L. Huberts, Integriteitsbeleid van gemeenten, Utrecht: Lemma. 2003. Korte inhoud: Integriteitsbeleid van gemeenten

Heuvel, J. van den, L. Huberts en S. Verberk, Het morele gezicht van de overheid. Waarden, normen en beleid, Utrecht: Lemma. 2002. Korte inhoud: Het morele gezicht van de overheid

Heuvel, J. van den, (red.) Ethiek in politiek en openbaar bestuur. Lemma Utrecht. 1995.

Hoetjes, B.J.S, De Kreukbare overheid; essays over integriteit in Nederland. Lemma. Utrecht. 2000.

Hoetjes, B.J.S., Corruptie bij de overheid; een bestuurlijk en politiek probleem, sociaal-wetenschappelijk beschouwd. VUGA-Uitgeverij, S’-Gravenhage, 1982

Huberts, L. (red.), Machtsbederf ter discussie. Bijdragen aan het debat over bestuurlijke integriteit, VU Uitgeverij, Amsterdam, 1994.

Integriteitsbeleid in gemeenten. Modelgedragscode voor ambtenaren. VNG Uitgeverij, 2004.

Jacobs, J., Handel en bestuur: twee stelsels. Een dialoog over morele grondslagen, Uitgeverij Jan van Arkel, Utrecht. 1997.

Jeurissen, R.J.M. en Musschenga, A.W., Integriteit in bedrijf, organisatie en openbaar bestuur, Koninklijke Van Gorcum. 2002. Korte inhoud: Integriteit in bedrijf, organisatie en openbaar bestuur

Karssing, E., Morele competentie in organisaties, Assen: Van Gorcum, 2001. Korte inhoud: Morele competentie in organisaties

Luijk, H. van, Integer en verantwoord in beroep en bedrijf, Amsterdam: Boom, 2000. Korte inhoud: Integer en verantwoord in beroep en bedrijf

Maesschalck, J. en Suykens, M., Een integriteitsbeleid in uw lokaal bestuur: een handleiding. VVSG Pockets in lokale besturen. Politeia. Brussel, 2004.

Niemeijer, E., Huisman, W. en Beijers, W., Gemeentelijk integriteitsbeleid: een blik in de praktijk. Amsterdam: Vrije Universiteit. 1997.

Nieuwenburg, P., Ethiek in het openbaar bestuur. Uitgeverij Coutinho. Bussum. 2001.

Integriteit: praktijk

Berg, H. van den, De Ritselaars, beknopte Nederlandse schandaalwijzer. De Bezige Bij. 1997.

Bollen, M., Op zoek naar de onderste steen. Enschede - Het grootste recherche-onderzoek uit de Nederlandse geschiedenis, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, 2004.

Buitenen, P. van, In de loopgraven van Brussel, Ten Have, 2004.

Buitenen, P. van, Strijd voor Europa. Fraude in de Europese commissie, Ten Have, 1999.

Dohmen, J., 1996, De vriendenrepubliek, Nijmegen: SUN.

Dohmen, J., 1999, Europese Idealisten, Nijmegen: SUN.

Dohmen, J. en Verlaan, J., Kreukbaar Nederland, van bouwput tot beerput. Prometheus/ NRC Handelsblad. Amsterdam/ Rotterdam. 2003.

Hulten, M. van, Corruptie; onbekend, onbemind, alomtegenwoordig. Boom, Amsterdam. 2002. Korte inhoud: Corruptie; onbekend, onbemind, alomtegenwoordig

Meurs, J. en Schoorl, J., Zand erover. De wereld van de bouwfraude, J.M. Meulenhoff BV en de Volkskrant, Amsterdam, 2002, Serie: Luis in de Pels.

Naeyé, J. e.a., Integriteit in het dagelijkse politiewerk. Meningen ervaringen van politiemensen. Centrum voor Politiewetenschappen, VU Amsterdam, 2004.

Nelen, H., en Nieuwendijk, A., Geen abc. Analyse van rijksrechercheonderzoeken naar ambtelijke en bestuurlijke corruptie, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 2003. Korte inhoud: Geen abc

Pol, P. van der, en Straathof A., Bouwen aan integriteit. Sdu Uitgevers. Den Haag. 2005.,P. Soetenhorst, B. en Zonneveld, M., Afrekenen met Peper. Van Gennep. Amsterdam. 2001.

Verlaan, J., 1999, Chaos aan de Amstel. Fraude, corruptie, diefstal, verduistering, verzuim, verregaande nonchalance en mismanagement; de Amsterdamse ziekte. Een onthullend relaas, Nijmegen: SUN.

Vos, R. en Beentjes, H., Integriteitsbeleid bij het Rijk. Een wegwijzer voor de moderne overheidsmanager, SDU uitgevers, Den Haag, 2004. Korte inhoud: Integriteitsbeleid bij het rijk

Vugt, G.W.M. van en Boet, J.F., Zuiver handelen in een vuile context, Gouda Quint, Arnhem, 1994.

Integriteit: achtergrond

Achterhuis, H., Politiek van goede bedoelingen. Boom. Amsterdam. 1999. Korte inhoud: Politiek van goede bedoelingen

Bovens, M., Verantwoordelijkheid en organisatie. beschouwingen over aansprakelijkheid, institutioneel burgerschap en ambtelijke ongehoorzaamheid, Tjeenk Willink, Zwolle. 1990.

Dupies, H., Over moraal. Nieuwezijds. Amsterdam. 1998.

Hessel, B. en De Graaf, P. (red.), Over recht en bedrijfsethiek, Nijmegen: Ars Aequi Libri, 1998.

Jeurissen, R.J.M., Bedrijfsethiek een goede zaak. Koninklijke Van Gorcum. 2001. Korte inhoud: Bedrijfsethiek een goede zaak

Kaptein, M., De integere manager. Over de top, dilemma’s en de diamant. Koninklijke van Gorcum. Assen. 2002. Korte inhoud: De integere manager

Kaptein, S.P., Klamer, H.K. en Linden, J.C.J. ter, De integere organisatie. Het nut van een bedrijfscode. Den Haag media groep, Rijswijk, 2000.

Lans, J. van der, De onzichtbare samenleving. Beschouwingen over publieke moraal. Utrecht: NIZW, 1996.

Luijk, H. van, en Schilder, A., Patronen van verantwoordelijkheid. Ethiek en corporate governance, Schoonhoven: Academic Service, 1997.

Musschenga, B., Integriteit. Over de eenheid en heelheid van de persoon, Utrecht: Lemma, 2004. Korte inhoud: Integriteit

Steeg, M. van der, Politietuchtrecht, een studie naar de juridische aspecten en de praktijk, Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2004 Korte inhoud: Politietuchtrecht een studie naar de juridische aspecten en de praktijk

Straathof, A., Integriteit in teams, Utrecht: Lemma, 2004. Korte inhoud: Integriteit in teams

Tongeren, P. van, Deugdelijk leven, een inleiding in de deugdethiek. Uitgeverij SUN, Amsterdam, 2003.

Vulperhorst, L., Verzwegen onderneming. Ondernemers, overheid en het einde van het bouwkartel (2001-2005). Van Gennep, Amsterdam.

 Andere talen

Integriteit: theorie & beleid

Anechiarico, F. en J. Jacobs, The pursuit of absolute integrity: how corruption control makes government ineffective, Chicago: University of Chicago Press. 1996.

Benjamin, M., (1990), Splitting the difference. Compromise and integrity in ethics and politics, Kansas University Press.

Cox, D., La Case, M. en Levine, M.P., Integrity and the fragile self. Ashgate, England. 2003. Boekbespreking - integrity and the fragile self

Dobel, J.P., Public Integrity. The Johns Hopkins University Press. Baltimore and London. 1999.

Fijnaut, C. en Huberts, L. (eds.), Corruption, Integrity and Law Enforcement, Kluwer Law International, 2002.

Graaf, G. de, Tracable Morality; Customer discourses of bankers, veterinarians and charity workers, 2003.

Huberts, L. en Heuvel, J. van den, Integrity at the public private interface (eds.). Shaker Publishing, Maastricht. 1999.

Vander Beken, T. en Carion, T., Een geïntegreerd anti-corruptiebeleid voor België. Krachtlijnen en actoren. Maklu. Antwerpen/ Apeldoorn. 1999.

Trevino, L.K. en Nelson, K.A., Managing business ethics; Straight talk about how to do it right. John Wiley & Sons, Inc., 1999.

Wempe, J. en Kaptein, M., The Balanced Company. A theory of corporate integrity, Oxford Press, 2002.

Integriteit: achtergrond

Himmelfarb, G., The de-moralization of society. From Victorian virtues to modern values. Vintage Books. New York. 1996.

Jacobs, J., Systems of Survival. A dialogue on the moral foundations of commerce and politics. Vintage Books. New York. 1994.

Schön, D., The reflective practitioner, New York: Basic Books, 1983.


Deze website is mede mogelijk gemaakt door Content People